Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kilokalori.netin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Codelia Oy (3144713-9)
Punametsäntie 24 A
02920 Espoo

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Elias Hämäläinen

Rekisterin nimi

Kilokalori.net käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, verkkopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, nimimerkki, syntymäaika, pituus, paino, ruokailu- ja liikuntatottumukset. Muut käyttäjän ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään käyttäjiltä joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelun käytön aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksen tähän tekee lain pakottamat viranomaisille annettavat tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten salauksin, huomioiden kuitenkin teknisten toimenpiteiden kustannukset.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käyttäjät voivat pyytää henkilötietojensa tarkistamista tai muuttamista milloin tahansa, ottamalla meihin yhteyttä palautelomakkeella sivun alalaidassa tai sähköpostitse info@kilokalori.net.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käyttäjät voivat pyytää henkilötietojensa poistamista milloin tahansa, ottamalla meihin yhteyttä palautelomakkeella sivun alalaidassa tai sähköpostitse info@kilokalori.net.