Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Codelia Oy (3144713-9)
Punametsäntie 24 A
02920 Espoo

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Elias Hämäläinen

Rekisterin nimi

Kilokalori.net käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, verkkopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, nimimerkki, syntymäaika, pituus, paino, ruokailu- ja liikuntatottumukset. Muut käyttäjän ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään käyttäjiltä joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelun käytön aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksen tähän tekee lain pakottamat viranomaisille annettavat tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten salauksin, huomioiden kuitenkin teknisten toimenpiteiden kustannukset.